Skolevægring

Skolevægring
Nybro støtter børn og deres familier gennem de udfordringer det medfører at have et barn med ASF, herunder skolevægring. Skolevægring er et komplekst problem, der kan have mange årsager og kan være særligt udfordrende for børn med autisme på grund af deres vanskeligheder med forandring og socialt samspil.

Vejledning om skolevægring tager udgangspunkt i:
·      Læring om selvindsigt (tanker, følelser, bekymringer).
·      Barnets/den unges perspektiv.
·      Begrebet skolevægring herunder kort- og langsigtede konsekvenser.
·      Identificering og bearbejdning af udløsere.
·      Introducere coping-strategier og teknikker.
·      Samarbejde om at identificere konkrete problemer eller hindringer.
·      Udvikling af realistiske handlingsplaner og strategier.