Husregler

For at alle i 16+ kan føle sig trygge og godt tilpasse, er det nødvendigt, at alle opfører sig ordentligt og hensynsfuldt.

Det betyder at:

 • At du taler i et sprog, der ikke generer eller støder andre, personalet hjælper dig med at definere, hvad der er god omgangstone
 • At du er med til at passe på 16+, dvs. at du rydder op efter dig selv, hjælper med at holde orden og behandler afdelingens ting ordentligt.

Personalet hjælper dig via skema og støtte, så du ved hvad det betyder.

 • At du viser hensyn til andre og respekterer, at mennesker er forskellige
 • Benyttelse af radio og TV m.v. samt anden støjende adfærd må ikke finde sted, hvis det kan virke generende for husets øvrige beboere. Personalet hjælper dig til at vurdere hvornår du udviser for meget larm og bestemmer suverænt over lydniveau og verbale udbrud ifbm. computerspil
 • At du ikke må anvende mobiltelefon eller internet om natten eller efter et bestemt klokkeslæt, som er aftalt med personalet, da dette kan betyde, at du ikke får din nattesøvn og derved ikke kan fungere optimalt i dagtimerne
 • Der laves ikke mad, hverken om aften eller om natten. Det vil sige at køkkenet skal være opryddet og rengjort og du skal være færdig med at spise kl. 20.00.
 • Når du har andre aftaler ud over skole eller arbejde skal du give besked til 16+ personalet via SMS til mobil nummer 22 23 01 13 eller du kan skrive på din tavle.
 • Søndag til torsdag skal du senest være i Kollegiet eller ungdomsboligen kl. 22.00.
 • Fredag og lørdag skal du senest være i Kollegiet eller ungdomsboligen kl. 23.00
 • Der kan i særlige tilfælde såsom skolearrangementer laves individuelle aftaler med personalet i 16+, men det er altid personalet der træffer afgørelse herom.
 • Du skal skrive din underskrift på ALLE kvitteringer.