Afdeling16+

For unge med autisme (16-30 år)

I Afdeling 16+ tilbydes der døgn og aflastning. Kerneydelsen i disse tilbud er bo-træning, støtte til et, for den enkelte, godt og tilfredsstillende fritidsliv samt støtte til at varetage beskæftigelse.

Afdeling 16+ ligger centralt i Aabenraa - i gå afstand til fx gågade og rutebilstationen.

Afdeling 16+ vil kunne indgå i støtteopgaver af varierende omfang, med udgangspunkt i den enkelte unges behov. Den enkelte unge vil være tilknyttet teamet omkring 16+.  Der vil kunne stilles bagvagt til rådighed døgnets 24 timer. Afdeling 16+ har åben 365 dage om året.

Afdeling16+ vil fx kunne indgå samarbejde med den unge om følgende forhold:

Struktur; at organisere og styre sin egen tid og skift mellem aktiviteter. Det kan fx være at stå op om morgenen og gå i seng om aftenen, fast lektietid, faste tider til rengøring, madlavning, computerspil o.lign.

Strategier; for løsning af praktiske opgaver og aktiviteter som fx personlig hygiejne, måltider, økonomi etc.

Personlig indsigt og udvikling; forståelse for de særlige udfordringer der følger med at have ASF samt udvikling af kompenserende strategier for den enkelte.

Hjælp til at opbygge og vedligeholde socialt netværk; så det bliver muligt at kunne indgå i sociale og meningsfulde sammenhænge inden for uddannelse, arbejde, fritidsinteresser og privatliv.

 

 

Velkomstfolder

Se omgivelserne i 16+

Klik her