Den Selvejende Institution Nybro tilbyder en individuel helhedsorienteret indsats til unge og voksne med ASF, der har brug for at udvikle og/eller afklare sine beskæftigelsesmæssige kompetencer.

Beskæftigelsesafdelingen er målrettet unge/voksne der:

 • Har modtaget længerevarende offentlig forsørgelse
 • Har deltaget i forskellige aktiveringstilbud
 • Har behov for at afklare sine arbejdsmæssige kompetencer, før der sættes et konkret mål
 • Har behov for indsigt i personlige såvel som arbejdsrelaterede forhold ifht. fremtidig beskæftigelse

Beskæftigelsesafdelingen yder støtte til at stabilisere og styrke forhold inden for den unge/voksnes fysiske, psykiske, kommunikative og sociale færdigheder med henblik på at afdække muligheden for at etablere en tilknytning til arbejdsmarkedet.  

Beskæftigelsesforløb tilbydes unge/voksne, der kan have behov for at afklare sin arbejdsevne, sine kompetencer og arbejdsinteresser med henblik på varig beskæftigelse.

Forløbet indeholder en kombination af relevante praktikker såvel som individuelle temaer som f.eks.:

 • Personlig vejledning
 • Psykoedukation
 • Strukturerede samtaler
 • Handicapforståelse/selvindsigt
 • Transport træning
 • Social træning
 • Kommunikation, kropssprog og samarbejde
 • Sundhed og hygiejne

 

Visitering
Indstillinger fra kommunerne vurderes på et internt visitationsmøde.