Friluftsliv

Nybro Fritidsliv - samvær- og aktivitetstilbud for børn og unge med ASF

Sted: Nybro 7. Start og slut i aktivitetsrummet, med mindre andet er aftalt.

Tidspunkt: Tirsdage kl. 15.30 – 17.00 (med undtagelse af ferier og helligdage)

Pris: 300 kr. pr. måned. Juli og december er betalingsfri

Hvad er Nybro Fritidsklub

Naturen har en stor betydning for både krop og hjerne. I ”Friluftsliv” har vi fokus på at udnytte den positive effekt af at være aktive og nysgerrige ude i naturen. Friluftsliv giver gode muligheder for at udfordre dig selv og dermed styrke din evne til at mestre dit eget liv. Aabenraa er omkranset af ikke mindre end 7 gamle skove og der er her rig mulighed for at være i ”mulighedernes rum”; vores fælles natur.

Hvad har vi fokus på:
• At opleve naturen og lære, hvordan vi færdes i den og passer på den
• At lære om flora og fauna (planter og dyr)
• At fremme selvstændigheden og give gode betingelser for personlig udvikling
• At styrke særlige kompetencer og evnen til at samarbejde
• At bryde og forebygge ensomhed og social isolation

Både privatpersoner som kommunale sagsbehandlere er velkomne til at rette direkte henvendelse til Den Selvejende Institution Nybro. Den Selvejende Institution Nybro
Nybro7, 6200 Aabenraa
Telefon 74 62 08 52
Mail: post@nybro7.dk
www.center-nybro.dk
Facebookside: fb.me/denselvejendeinstitutionNybro