NADA

 

NADA for børn og unge med autisme samt søskende og forældre

Sted: På Nybro, Nybro 7, 6200 Aabenraa

Tidspunkt: Tirsdag og onsdag kl. 20.30 – 21.30

Pris: 50,-kr. pr. behandling

Individuelt forløb: Vi planlægger sammen et NADA forløb. Prisen fastlægges ud fra det konkrete behandlingsforløb.

 

Hvad er NADA?

NADA er en gammel kinesisk akupunkturform, der rummer en beroligende og afstressende virkning samt styrkende funktion. NADA er en behandlingsform hvor der bruges enten nåle eller magnetkugler, der sættes i ørerne.

NADA, som behandling er med til at reducere:

• Fysisk og psykisk uro

• Aggressiv og hyperaktiv adfærd

• ADHD symptomer

• OCD og OCD lignende adfærd

• Hovedpine og migræne

• Søvnproblematikker

•  Koncentrationsbesvær

•  Eksamensangst og andre angstproblematikker

•  Afhængighed af computerspil

 

Den Selvejende Institution Nybro

Nybro7, 6200 Aabenraa

Telefon 74 62 08 52

Mail: post@nybro7.dk

www.center-nybro.dk

facebookside: fb.me/denselvejendeinstitutionNybro

Angstbehandling

     Den Selvejende Institution Nybro har 3 uddannede Cool Kids instruktører.
 

Cool Kids programmet er teoretisk funderet i kognitiv adfærdsterapi. programmet omfatter kognitiv omstrukturering, gradvis eksponering, responshindring, adfærdseksperimenter, forældre træning og færdighedstræning på områder som fx. assertion og stresshåndtering. Hver teknik er udviklet med henblik på at kunne takle de centrale faktorer, som ifølge forskningen er med til at vedligeholde problematisk angst.

Cool Kids programmet er baseret på forskning udført på Macquairie Universitetet i Sydney, Royal North Shore Hospital Sydney og Universitetet i Queensland over mere end et årti. Alle versioner af programmet er blevet grundigt evalueret i kontrollerede forsøg. Resultaterne viser, at imod 80% af de børn, der gennemfører programmet er diagnosefrie eller har det mærkbart bedre efter behandlingen.

Individuelle rådgivningsforløb

Eksternt Team

 

Sted: Aftales konkret ved indgåelse af aftale

Tidspunkt: Aftales konkret ved indgåelse af aftale

Individuelt forløb: Alle forløb aftales individuelt

Pris: Individuelt ud fra den konkrete aftale

Autisme er en sammensat funktionsnedsættelse, som forekommer i forskellige grader og former. Autisme indvirker på en persons interesseområder, personlighedsudvikling og livssituation.

Udfordringerne varierer fra person til person, alt efter livsfaser og omgivelser. Autisme kendetegnes ved en anderledes og ofte forsinket udvikling på områderne socialt samspil, social kommunikation, adfærd og interesser. Det betyder bl.a., at mennesker med autisme kan have vanskeligt ved at leve sig ind i eller forestille sig, hvad andre mennesker tænker og føler. Derfor er det ofte svært for et menneske med autisme at indgå i sociale situationer. Funktionsnedsættelsen har derfor meget stor indflydelse på et barn eller ung med autisme kommunikation og samspil med omgivelserne.

 

Hvad tilbyder vi i Eksternt Team?

  • En intensiv og målrettet specialpædagogisk indsats der tilrettelægges og tilpasses den enkeltes behov og potentialer.
  • Øvelser af færdigheder i et afgrænset miljø som indarbejdes og overføres til forskellige naturlige miljøer.
  • En indsats med fokus på kommunikation, sociale funktioner, ønsker og interesser.
  • Samtaler og øvelser der fokusere på sammenhængen mellem følelser, tanker og handlinger, hvor den enkelte får støtte til at forstå og ændre uhensigtsmæssig adfærd og indlære nye og mere hensigtsmæssige strategier og handlemønstre.
  • Introduktion og implementering af individuelle støttesystemer via visualisering, aktivitetsskemaer samt organisering og opdeling af tid, rum og arbejdsopgaver – herunder teknologibaserede indsatser.
  • Individuelle vejledningsforløb til forældre, søskende og andre pårørende.

 

 

Den Selvejende Institution Nybro

Nybro7, 6200 Aabenraa

Telefon 74 62 08 52

Mail: post@nybro7.dk

www.center-nybro.dk

Facebookside: fb.me/denselvejendeinstitutionNybro