Nybro

Den Selvejende Institution Nybro er et socialpædagogisk opholdssted, der har eksisteret siden 1984.

Målgruppen er børn og unge med ASF i varierende grad, samt andre tillægsdiagnoser som fx. ADHD.

Nybro er godkendt til børn og unge i alderen 5-30 år som midlertidigt botilbud jf. SEL § 107 og § 66.

Vores viden bygger på 30 års erfaring i kombination med den nyeste viden samt forskning på området. Nybro´s, aflastning, døgnpladser, timebaseret aflastning, Beskæftigelsesafdelingen samt efterværn retter sig til kommuner samt forældre, der ønsker et professionelt og individuelt tilbud.

Takster 2024

Døgntakst                            73.304 kr.

Reduceret døgntakst      39.660 kr.

Aflastningsdøgn                  2.410 kr.

 

Skriftlig dokumentation
Nybro udarbejder skriftlige statusudtalelser og indkalder til opfølgningsmøder på institutionen 2 gange årligt. 

Elektronisk journalsystem
Nybro arbejder med et  elektronisk journalsystem samt daglig journalskrivning. Der er daglig opmærksomhed på de opstillede mål for det enkelte barn/ung, samt de pædagogiske metoder.