Forældrevejledning

Hvad kan du forvente af vores forældrevejledning?

Nybro tilbyder målrettet specialpædagogisk vejledning med henblik på at give forældre redskaber til, at afkode og håndtere familiens samlede dynamik og samspil.

Vejledningen er ligeledes understøttende ift. at hjælpe med sammenhængen mellem skole og forældre indsatsen.

Vejledningen finder sted på Slotsgade 34 i Aabenraa. 

Pris: 900 kr. for 1.5 times vejledning.