Forældrevejledning

Forældrevejledning

Hvad kan du forvente af vores forældrevejledning?

  • Målrettet specialpædagogisk vejledning med henblik på at give forældre redskaber til, at afkode og håndtere familiens samlede dynamik og samspil.
  • Vejledningen kan omfatte træning i specifikke færdigheder og strategier, der er nyttige i forældrerollen for børn med ASF. Dette kan inkludere kommunikationsteknikker, adfærdsstyring, konflikthåndtering og sociale færdigheder.
  • Vejledningen er ligeledes understøttende ift. at hjælpe med sammenhængen mellem skole og forældre indsatsen. Dette kan omfatte ændringer i rutiner, skolemiljøet, sensoriske stimuli og andre faktorer, der kan påvirke barnets trivsel.
  • Støtte til at håndtere de følelsesmæssige udfordringer, der kan opstå ved at opdrage et barn med ASF.

Samlet set er forældrevejledning en værdifuld ressource, der giver dig de redskaber, viden og støtte, du har brug for til at hjælpe dit barn med ASF med at trives og udvikle sig bedst muligt.

Vejledningen finder sted på Slotsgade 34 i Aabenraa.
Pris kr. 900,- for 1.5 times vejledning.