Hesteklub

Nybro Heste Klub - samvær- og aktivitetstilbud for børn og unge med ASF

Sted: Nybro 7, derfra køres til Sønderskov Rideklub

Tidspunkt: Tirsdage fra kl. 15:30 – 17:00 - inkl. transport (med undtagelse af helligdage og ferier)

Pris: 300 kr. pr. måned. Juli og december er betalingsfri

Hvad er Nybro Heste Klub?
Nybro Heste Klub er et samlingssted for hesteinteresserede børn og unge med autisme, hvor der er mulighed for at mødes omkring heste med andre børn og unge med samme behov. Hesten skal i begyndelsen bruges som fælles tredje, som betyder at børn/unge i fællesskab med hinanden eller en voksen, løfter og løser opgaven omkring hesten. Det fælles tredje opstår, når mindst 2 personer og hesten binder de deltagende sammen. Gennem hesten giver vi barnet/den unge en oplevelse af, at vi er fælles om vores interesse og den voksne kan synliggøre for barnet/den unge, hvordan man begår sig i relationen og/eller i fællesskabet. Med tiden er det muligt gennem temaer/emner at lære grundlæggende viden om hesten og ligeledes at ride en ”hyggetur”, hvor f.eks. balance og dét at mærke egen krop er i centrum.

I Nybro Heste Klub vil der være fokus på:
• Netværksetablering
• Udvikling af sociale kompetencer
• Øget selvstændighed
• Kropsbevidsthed
• Grundlæggende viden om heste

Både privatpersoner som kommunale sagsbehandlere er velkommen til at rette direkte henvendelse til Den Selvejende Institution Nybro. Den Selvejende Institution Nybro
Nybro7, 6200 Aabenraa
Telefon 74 62 08 52
Mail: post@nybro7.dk
www.center-nybro.dk
Facebookside: fb.me/denselvejendeinstitutionNybro