Den Selvejende Institution Nybro

Nybro er en institution, hvor der gives tilbud til børn og unge med ASF (autisme spektrum forstyrrelser) samt relaterede diagnoser som ADHD, OCD,Tourette og Angst.

Aldersmæssigt befinder børnene/de unge sig mellem 5 - 30 år.

 


 

5-18 år

Bo- og aflastningstilbud. Selvstændighed, trivsel, social og kommunikativ udvikling.
 

Læs mere

16+

For unge mellem 16-30 år. Botræning, beskæftigelse og fritidsliv.

 

Læs mere

Beskæftigelse

Individuelle beskæftigelsestilbud. Herunder STU - særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.
 

Læs mere

Fritid

Samværs- og aktivitetstilbud. Fællesskab, forebygge social isolation og aktiviteter.
 

Læs mere

Konsulent

Eksterne konsulentydelser, Angstbehandling, NADA og individuelle rådgivnings forløb.
 

Læs mere

Nyhedsbrev

September 2017

Leder: Den 14. august 2017 havde vi glæden ved at åbne dørene til endnu en afdeling her på Nybro....

Læs flere