Den Selvejende Institution Nybro

Vores tilbud henvender sig til børn og unge mellem 5 og 30 år med ASF (autisme spektrum forstyrrelser) samt relaterede diagnoser som ADHD, OCD, Tourette og Angst.

 

 


 

5-18 år

Bo- og aflastningstilbud. Selvstændighed, trivsel, social og kommunikativ udvikling.
 

16+

For unge mellem 16-30 år. Botræning, beskæftigelse og fritidsliv.

 

Læs mere

Beskæftigelsen

Individuelle beskæftigelsestilbud. Herunder STU - særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.
 

Læs mere

Fritid

Samværs- og aktivitetstilbud. Fællesskab, forebygge social isolation og aktiviteter.
 

Læs mere

Konsulent

Eksterne konsulentydelser, Angstbehandling, NADA og individuelle rådgivnings forløb.
 

Læs mere