Den Selvejende Institution Nybro

Nybro er en institution, hvor der gives tilbud til børn og unge med ASF (autisme spektrum forstyrrelser) samt relaterede diagnoser som ADHD, OCD,Tourette og Angst.

Aldersmæssigt befinder børnene/de unge sig mellem 5 - 30 år.

 


 

5-18 år

Bo- og aflastningstilbud. Selvstændighed, trivsel, social og kommunikativ udvikling.
 

Læs mere

16+

For unge mellem 16-30 år. Botræning, beskæftigelse og fritidsliv.

 

Læs mere

Beskæftigelsen

Individuelle beskæftigelsestilbud. Herunder STU - særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.
 

Læs mere

Fritid

Samværs- og aktivitetstilbud. Fællesskab, forebygge social isolation og aktiviteter.
 

Læs mere

Konsulent

Eksterne konsulentydelser, Angstbehandling, NADA og individuelle rådgivnings forløb.
 

Læs mere