Nyhedsbreve

20-12-2019

December 2019


NYT KLUBTILBUD

 

 ”Friluftsliv”

Sted: Nybro 7. Start og slut i aktivitetsrummet, med mindre andet er aftalt.

Tidspunkt: Tirsdage kl. 15.30-17.00 (med undtagelse af ferier og helligdage)

Pris: 300 kr. pr. måned. Juli og december er betalingsfri

Naturen har en stor betydning for både krop og hjerne og i ”Friluftsliv” har vi stort fokus på at udnytte den gode effekt af at være aktive og nysgerrige ude i naturen. Friluftsliv giver gode muligheder for at udfordre dig selv og dermed styrke din evne til at mestre dit eget liv og da Aabenraa er omkranset af ikke mindre end 7 gamle skove, har vi rig mulighed for at være i ”mulighedernes rum” - vores fælles natur.

Hvad har vi fokus på / formål?:

· At opleve naturen og lære, hvordan vi færdes i den og passer på den

· At lære om flora og fauna (planter og dyr)

· At fremme selvstændigheden og give gode betingelser for personlig udvikling

· At styrke særlige kompetencer og evnen til at samarbejde

· At bryde og forebygge ensomhed og social isolation

Mange ”naturlige” hilsner; Jeanette og Lotte

 

Leder:

2019 har igen været et godt år for Nybro. Vi har fortsat haft meget stor efterspørgsel på vores pladser og vi har ved hvert af Socialtilsyn Syds obligatoriske besøg (2 anmeldte og 1 uanmeldt) fået topkarakter på samtlige parametre, hvilket vi selvfølgelig er super stolte af smiley

Lov om socialtilsyn § 6, stk. 2, fastlægger 8 temaer, som tilbuddenes kvalitet skal vurderes ud fra:

  1. Uddannelse og beskæftigelse
  2. Selvstændighed og relationer
  3. Målgrupper, metoder og resultater
  4. Sundhed og trivsel
  5. Organisation og ledelse
  6. Kompetencer
  7. Økonomi
  8. Fysiske rammer

Herligt har det også været pludselig at bliver ringet op af en tidligere indskrevet ungs mor, som” bare lige” ville sige tak for ”de livsmestringsgaver” hendes søn har fået med her fra Nybro og med et ønske om at fortælle os, at hun er os evigt taknemmelig over, hvordan vi i samarbejde har kunnet støtte hendes søn til at blive så selvstændig, som han er blevet i dag – mod alles forventning.

Traditioner – vi har gennem flere år haft flere årlige traditioner, som vi stædig har holdt i hævd (fastelavn, påske, sommer og jul). Formålet med disse arrangementer har været, at vi der har vores gang her på Nybro kunne mødes i samhørighedens navn – alle medarbejdere og alle børn/unge, herudover ud fra et ønske om at støtte vores børn og unge i at kunne deltage i større arrangementer og sidst men ikke mindst med det formål at lære vores børn/unge, at de også er en del af et forpligtende fællesskab.

Vi har genne de sidste par år oplevet svigtende deltagelse til disse arrangementer – flere afbud, mange der ikke responderer på invitationerne og flere der melder afbud på selve dagen. Dette har resulteret i, at vi adskillige gange har været væsentlig flere medarbejder end børn/unge.

Vi har derfor besluttet, at vi ikke fremover vil investere så mange ressourcer i ovenstående formål, hvorfor der fra årsskiftet kun vil blive inviteret til hhv sommer- og julefest.

Afslutningsvis vil jeg ønske alle børn/unge, forældre, bestyrelse og samarbejdspartnere en glædelig jul samt et lykkebringende nytår.

 

Tanja Krogh; Leder

 

 

 

 

Indslag fra nogle af vores afdelinger og klubtilbud:

 

Slotsgade:

Jeg hedder Marie Niebuhr. Jeg blev den 1. november 2019 ansat som pædagog på Nybro. Jeg er så heldig, at jeg bl.a. er tilknyttet Slotsgade. Det er en både en fornøjelse og lærerigt at lære disse skønne unge mennesker at kende.

Vi har her i december julehygget ved bl.a. at pyntet juletræ, bage, se julefilm og besøge julehjertebyen.. Det har været en fornøjelse at se hvordan drengene bare var enormt gode til at hjælpe hinanden med at pynte juletræet og se dem være med til at vælge, hvad vi skulle bage. Hele huset har duftet af jul.

Glædelig jul; Marie

 

 

Kollegie 3+5

Jeg hedder Marie Niebuhr. Jeg blev den 1. november 2019 ansat som pædagog på Nybro. Jeg er så heldig at jeg bl.a. er blevet tilknyttet ”Kollegie 3+5”. Det har været en stor fornøjelse at lære de piger at kende der er tilknyttet afdelingen.

 

December er for pigerne begyndt med rigtig god tur til en magisk jul på Egeskov, en flot oplevelse, som pigerne nød. Udover det er der blevet pyntet juletræ, pyntet op og set julekalender.

 

Vi har i afdelingen fokus på psykoedukation og pigerne er super gode til at snakke sammen om de udfordringer de oplever med deres diagnose. Pigerne er meget ærlige overfor hinanden og får derved stort udbytte af vores snakke bl.a. hen over aftensmaden.

Vi har herudover fokus på selvstændighed og hvad der skal til for at kunne bo selv i sin egen lejlighed.

Glædelig jul; Marie

 

 

Afdeling 16+:

Vi har i afdelingen i løbet af de sidste måneder haft gang i mange aktiviteter; Dragefestival, Barfodspark, Dybbøl Banke, Brundlund Slot, militær forhindringsbane i Sønderborg, Oktoberfest, Musikkens hus i København, Skamlingsbanken samt julemarked i gågaden i Flensborg.

På Nybro har vi i fællesskab set en dokumentarfilm om Kim Larsen, samt snakket om den og hørt en af de unge spille trompet – superhyggeligt smiley. Vi har også drøftet ”emnet telefonen” og dens påvirkning af vores verden i dag.

 Herudover har vi haft fokus på mad fra forskellige lande. Vi har i fællesskab lavet mad fra Frankrig, Tyskland og Japan (sushi). Der var delte meninger om hvordan de forskellige retter smagte smiley

Udover dette er der blevet spillet Wii, X-boks, brætspil, set film og gået ture.

Julehilsner; Gitte

 

NADA:

Nedenstående er uddrag fra den nye bog ”NADA-metoden” af Lars Wiinblad:

NADA-metoden kan anvendes i relations arbejde med borgere, som har svært ved kontakt eller for at skabe en bæredygtig relation i et pædagogisk eller terapeutisk arbejde.

Den umiddelbare oplevelse af en NADA-behandling er, at man føler ro indvendigt samtidig med, at man er opmærksom, fokuseret og kan tænke klart. NADA kan gives uden forudgående samtale og man skal ikke blotte sig hverken fysisk eller psykisk. Der er ingen behandler eller anden person, som overskrider personens grænser. Borgeren oplever fred og ro uden indblanding. En tilstand mange beskriver, som en slags “helle”, hvor de kan lade op.

NADA kan bruges af alle. Det kræver ikke en diagnose. Metoden drejer sig om at skabe balance fysisk såvel som psykisk. Kernen i NADA er at finde ro og blive bedre til at lytte til sig selv.

De første behandlinger er meget stresslindrende her og nu. Senere er fokus mere på indre ro og fordybelse, så den enkelte kan finde nye strategier for sit liv. Mange borgere beskriver, at nålene giver dem ro og styrke til at kunne være i deres krop. På den måde har NADA flere lighedspunkter med bl.a. meditation, Mindfulness, kognitive metoder m.fl.

NADA caféen er fremover åben hver onsdag kl. 20.30-21.30 på Nybro 7.

Har du/I brug for andre tidspunkter, aftaler vi selvfølgelig gerne et individuelt forløb.

NADA-hilsener fra Hanne og Lotte

 

 

Svømning

De sidste tre måneder er gået med en masse forskellige øvelser i vand. Vi har bl.a. lavet vandgymnastik. Det er altid lidt anderledes fordi man her får et stort bælte på, hvor man holdes over vandet. Vi har også øvet forskellige svømme stilarter og lavet teknikøvelser ift. de forskellige svømmestilarter. Vi har hovedsageligt haft fokus på crawl og rygcrawl. I den sidste tid har det altid været ekstra hyggeligt at komme i svømmehallen. Der er nemlig mørkt udenfor, når vi ankommer og der er sørget for julebelysning indenfor, dette kan for nogen gøre svømmehalsoplevelsen lidt anderledes og hyggeligere. Jeg glæder mig til fortsat mange svømmeoplevelser med jeres børn/unge i det nye år. 

Glædelig Jul og godt nytår mange svømmehilsener fra Julie

 


Eksternt Team:

I ”Eksternt Team” varetager vi individuelle rådgivningsforløb for børn, unge, søskende, forældre og andre pårørende til børn og unge med en autismediagnose.

I vores indsats har vi fokus på kommunikation, sociale funktioner, ønsker og interesser.

Vores metode er samtaler og øvelser der fokuserer på sammenhængen mellem følelser, tanker og handlinger, hvor den enkelte får støtte til at forstå og ændre uhensigtsmæssig adfærd og indlære nye og mere hensigtsmæssige strategier og handlemønstre.

Vi introducerer og implementerer ligeledes individuelle støttesystemer via visualisering - herunder aktivitetsskemaer, organisering og opdeling af tid, rum og arbejdsopgaver samt teknologibaserede indsatser.

Tanja Krogh; Leder

 

 

Nybros Skak og Brætspilsklub.

Vi har to dejlige medlemmer i brætspilsklubben, som gang på gang viser stort engagement og glæde ved at spille brætspil. Ud over det at spille brætspil øver vi samtidig en masse sociale færdigheder. Vi venter på tur, vi engagerer os i et spil, vi ikke selv har valgt og måske taber vi. Det kan være ting som er svære, men med struktur, regler og tid lære man bl.a. dette via brætspil. Vi glæder os til næste år, hvor vi igen skal spille en masse brætspil hver mandag.

Mange spillehilsener Julie 

 

 

Vi lover hinanden

Sanne SalomonsenNikolaj Steen

Når julen er forbi
Og et nyt år er på vej
Vil vi prøve at nå
Det vi drømte om i år
Og vi lover hinanden
For en aller sidste gang
At huske at leve og bruge hvert sekund vi får
Nu da den første sne
Igen
Er væk
Er der mer' på vej
Meget snart
Den smelted' i takt med
Så meget andet
Når solen skinner
Bliver alting klart
Når julen er forbi
Og et nyt år er på vej
Vil vi prøve at nå
Det vi drømte om i år
Og vi lover hinanden
For en aller sidste gang
At huske at leve og bruge hvert sekund vi får
Blanke krystaller der
Hvor sneen den lå
Bringer minder frem
Mens hjerterne slår
Der' altid så meget
At lave om på
Men stjernen på himlen
Den består
Når julen er forbi
Og et nyt år er på vej
Vil vi prøve at nå
Det vi drømte om i år
Og vi lover hinanden
For en aller sidste gang
At huske at leve og bruge hvert sekund vi får

 
Bomberne finder vej
I dag
Og i nat
Mens vi tænder lys (mens vi tænder lys)
I mørket fordi (i mørket fordi)
Vi håber og tror på
Et nyt år tusind
Hvor mennesker lever
Helt uden krig
Når julen er forbi
Og et nyt år er på vej
Vil vi prøve at nå
Det vi drømte om i år
Og vi lover hinanden
For en aller sidste gang
At huske at leve og bruge hvert sekund vi får
Når julen er forbi
Og et nyt år er på vej
Vil vi prøve at nå
Det vi drømte om i år
Og vi lover hinanden
For en aller sidste gang
At huske at leve og bruge hvert sekund vi får

Kilde: LyricFind

 

 

Glædelig jul, godt nytår og tusind tak for samarbejdet og for lån af alle jeres børn i 2019

 

 

På vegne af alt personale på Nybro

 

Tanja