Nyhedsbreve

14-06-2019

Juni 2019


Affaldsindsamling

Affaldsindsamling på Nybro fra den 25.3 til den 29.3 2019

Igen i år har vi på Nybro deltaget i naturfredningsforeningens affaldsindsamling. Alle afdelinger deltog i indsamlingen. Der blev samlet affald hver eftermiddag i en hel uge. I år var der lagt særlig vægt på cigaretskodder. Der blev samlet nær Nybro på parkeringspladserne og lidt længere væk, f.eks. ved stranden, havnen og på Ringridderpladsen. Efter indsamlingen blev affaldet sorteret i gården i nr. 7. Alle fik en flødebolle og et glas saft efter endt arbejde. Den 29.3 blev der talt op.

I alt blev der samlet:

93 dåser

5 glasflasker

13 plastikflasker

21 kg restaffald

1,8 kg cigaret skodder som er ca. 4000 skodder.

 

Et flot resultat smiley

 

Personale

Som et led i vores erfarings-/egen kompetenceudvikling afholder vi hver måned et fagligt oplæg for personalegruppen. I marts var det min tur og jeg havde valgt emnet ”bæredygtighed”, da jeg brænder for, at vi tager ansvar for dette på Nybro. Mange af vores børn og unge har en klar holdning til det og deres forslag blev selvfølgelig inddraget i præsentationen.

Oplægget tog udgangspunkt i FN’s verdensmål og jeg havde valgt de 4 bæredygtige domæner: det sociale, det miljømæssige, den indre og det økonomiske. Mit mål var at skabe en faglig debat omkring emnerne og få alle gode idéer frem, så vi også på dette område, kan vise en skarp profil udadtil. Der kom mange gode forslag og tanker på bordet.

Kort resumeret har vi pt afmeldt reklamer på alle adresser, vi er i gang med at udskifte alle elpærer til LED pærer, vi skifter stearinlys ud med LED lys, en del af vores madplan indeholder økologiske varer og vi har skarp affaldssortering. Når lagre skal fyldes op,

indfaser vi alle produkter, dvs. rengøringsmidler, plejeprodukter og husholdningsartikler til miljøvenlige og bæredygtige produkter.

I vores smukke hall i Slotsgade laver vi en stor tavle, hvor vi visuelt viser, hvilke tiltag vi allerede er i gang med og hvilke, vi påtænker at ændre fremover og jeg håber selvfølgelig at I tager jer tid til at kigge på den :O)

 Klimatossede, bæredygtige hilsener - Lotte

 

Leder:

Som den vågne læser nok har opdaget, er det et stykke tid siden vi sidst har udsendt et nyhedsbrev her fra Nybro. Vores oplevelse er, at der er mange af jer forældre der ikke læser vores nyhedsbrev hver måned (der er faktisk kun én forældre der har reageret på, at vi ikke er udkommet med et månedligt nyhedsbrev – og det var en forældre til en personale J) Derfor har vi besluttet, at vores nyhedsbrev kun fremover udkommer i marts, juni, september og december.

 

Vi har i april endnu engang haft besøg af Socialtilsyn Syd, hvor temaet denne gang var ”metode og resultater” samt ”fysiske rammer”. Vi kan endnu engang med stolthed fortælle, at vi på alle parametre fik max score og stor ros for vores pædagogiske tilgang og de resultater vi opnår. Herudover stor ros for vores faglighed samt dedikation i.fh.t børnene og de unge der er tilknyttet Nybro.

 

Med ønske om en fantastisk sommer hermed den smukke sommersang af Alberte Winding:

 

Lyse nætter

Nu kommer fuglene igen

og lyset vælter pludselig ind

Det kommer gennem alle sprækker

lyse nætter er tilbage.

Alt, hvad der rørte sig blev gemt

da du var rejst var det så nemt

Men hjertet ved godt, hvad det ønsker sig

at pynte sig for dig

Du er tilbage, du er hos mig

Du er tilbage, med varme dage

Du er hos mig

Nu kommer lydene igen

og verden vælter pludselig ind

med parasoller og sandaler

bølger maler alt i sand

Jeg havde huset fuld af vind

og nye frugter båret ind

Men hjertet ved godt, hvad det ønsker sig

at pynte sig for dig

Du er tilbage, du er hos mig

Du er tilbage, med varme dage

Du er hos mig

 

Tanja Krogh; Leder

 

 

Døgn og aflastning:

 

Nr. 7

Weekend rul 1:

Vi har været ved Aabæk og lave bål, bage snobrød, grille pølser og fange krabber. Det viste sig dog, at vi slet ikke kunne få øje på nogle krabber, men heldigvis blev snobrødene, som vi spiste med enten ketchup eller marmelade, super gode J

Nogle af os har været med i Høje Kolstrup kirke for at se nogen fra Nybro blive konfirmeret. Der blev afleveret telegrammer og sagt tillykke.

Vi har også været i Givskud zoo, hvor vi både kørte og gik rundt i. Alle var interesseret i de forskellige dyr - men løverne var højdepunktet for alle. Vi spiste vores medbragte madpakke og fik en is inden turen gik tilbage til Nybro med en flok trætte unger.

Herudover har vi spillet Ludo og UNO i løbet af weekenderne og alle har hjulpet med at lave aftensmad.

Vi har også været flittige med praktiske gøremål, hvor vi fx har hjulpet hinanden ude i gården, hvor vi har luget og brændt ukrudt samt fejet – så det nu ser pænt ud J.

Vi har også fået ordnet sengetøjsvask og oprydning på værelserne.

Personalet weekend 1 i Nr. 7

 

Weekend rul 2:

Vi har i de sidste fire måneder været igennem en masse dejlige aktiviteter. Det har budt på alt fra indeaktiviteter som kreativt værksted, brætspil og cafe Nybro og udeaktiviteter som for eksempel ”fange krabbe tur”, tur til Skærup zoo, Kolding legepark og gåture. Vi har haft madpakker med på alle turene og har derfor naturligvis haft fokus på, at børnene lære hvad der skal i en madpakke og hvordan man selvstændigt smører sådan en. Alle i huset, børn som voksne har mistet deres hjerte til haven i Slotsgade. Vi har derfor også benyttet denne så snart muligheden har budt sig, ind imellem pauser og andre aktiviteter, til fri leg, børnekaffe og hygge.

Personalet i weekend 2 I Nr. 7

 

Weekend rul 3:

Vi har bl.a. været på Kalvø, hvor vi gik øen rundt og så på en stenpark der er på øen og spiste madpakker inden turen gik tilbage til Nybro. Vi har været på Aabenraa museum, hvor vi så skibsmodeller og Aabenraa havn som den var i gammel tid. Vi har også set udstillingen ”ung i 70 erne” – der blev kommenteret på det anderledes udseende såsom briller, frisure og tøj.

Vi har også alle været en tur i Haderslev, hvor vi gik en tur rundt om dammen. Vi så gæs med deres unger og duftede til forskellige krydderurter der var plantet.

På Nybro har vi lavet pandekager og spillet spil og søndagene har der været yoga og udeaktivitet i gården, hvor der er blevet brændt ukrudt, på programmet.

Vi har også hygget med film og popcorn og alle hjælper med at lave aftensmad.

Personalet i weekend 3 i Nr. 7

 

Weekend rul 4: Minigolf, Family sport, fysik-eksperimenter, svømmehal og brætspil er nogle af de aktiviteter, som vi har lavet i weekend 4 de sidste par måneder.

Vi har i denne weekend meget fokus på social læring – fx hvornår noget er hhv hensigtsmæssig samt uhensigtsmæssig adfærd i en social kontekst og hvordan vi får det bedst mulige ud af at være sammen.

Personalet fra weekend 4 i Nr. 7

 

Slotsgade:

Den nye afdeling J! Vi har nu været åben og i gang i snart et år og det har været fedt! Vi oplever, at det har været en dejlig opstart, med nogle glade unge mennesker som har været begejstret for Slotsgade eller som nogle kalde det ”Slottet”.

Vi har, som i de andre afdelinger planlagte aktiviteter i weekenderne, som både giver de unge lov til at komme ud af huset og få ”en på opleveren”, men også for at lære, hvordan livet er udenfor de trygge rammer og lære hvordan man begår sig blandt fremmede mennesker.

Vi har hver søndag rengøring på planen og dette er meget struktureret, hver ung vælger en rengøringsopgave og derigennem hjælper alle til med det huslige på samme måde som man ellers ville forvente i en familie, lejlighed hvor der bor andre eller anden social konstellation, hvor man bor sammen.

Vi har ligeledes i denne afdeling hver weekend frie tøjler, fra vores søde rare madplanlægger, til at bestemme hvad vi gerne vil spise i løbet af weekenden, dog inden for et buget. Dette er både dejligt og meget lærerigt. De unge får noget som de selv har været med til at vælge og de lærer, hvad man kan vælge ud fra et bestemt buget.

Vi glæder os til sommerferien, hvor vi håber, at vi skal nyde vores dejlige afdeling og have lidt mere og til den tid er der forhåbentligt også vokset noget op fra vores plantekasser.

Personalet fra ”Slottet”

 

Afdeling 16+:

De sidste tre måneder har der igen været god tilslutning om vores weekendaktiviteter. De unge er deltagende og hygger sig.

Vi har blandt andet gjort gården klar til sommeren, hvor der er blevet plantet blomster og terrassen er gjort klar til, at vi i fællesskab kan grille nogle gange henover sommeren.

Der starter snart tre nye unge i afdelingen, som vi glæder os til at møde.

Bjørn Grigoleit; pædagogmedhjælper

 

Beskæftigelsesafdelingen: Hermed nyt fra beskæftigelsesafdelingen J

Samfundsforståelse: Eleverne har arbejdet med emnerne: Livsformer og livsstile. Herudover har vi arbejdet med emnet: Menneskerettigheder, hvor eleverne hver fik et under-emne de skulle undersøge, finde informationer omkring som de dernæst skulle sætte op på en planche. Eleverne var alle meget motiverede og der kom mange flotte, visuelle samt informationsrige plancher og fremlæggelser ud af det. Vi har også gennemgået hvert et politisk parti, fundet informationer samt lavet test på de forskellige partier, for at give eleverne, som skulle stemme, et større overblik og indsigt i vores demokrati. Eleverne bliver bedre og bedre til at fremlægge og udviser mere og mere selvtillid og lyst til at diskutere og tale om alt det der sker omkring os, i det samfund vi lever i.

Bevægelse: Nu står sommeren for døren og det er dejligt at se at eleverne nu begynder selv at efterspørge noget bevægelse. Solen og det dejlige vejr giver dem motivationen til at komme ud og være aktive. Nogle elever går og cykler ture rundt i nærmiljøet, imens andre spiller dart o. lignende. Et fag som giver eleverne ny energi og luft til hjernen/kroppen.

Projekt: I faget projekt arbejder hver elev med noget som han eller hun finder inspirerende og som giver dem et bust af selvværd og ro. Projekter er lige fra fotografering, tegne, male til at lave en animation af noget på computeren, alt afhængig af eleven.

Praktik: Flere af de unge i beskæftigelsen er enten i gang med praktik 1-2 gange ugentligt eller klar til at starte ny praktik efter sommerferien. Vi har det sidste halve år haft praktikanter i bl.a. biltema, børnehave, pedel på Løjt skole og Jem og Fix. Efter sommerferien starter vi samarbejde med bl.a. en blomsterbutik og en dyrehandel. Praktikkerne opleves som en god læring og motiverende beskæftigelse for de unge.

Kommunikation: Eleverne har set og arbejdet ud fra film, hvor de selv har været med til at vælge nogle af dem. Der er filmen: Inderst Inde, som handler om de 6 grundfølelser. Filmen: Soul Surfer, som handler om hvordan man håndterer en krise. Til sidst filmen:

Skyggespillet, som er en film om Sherlock Holmes, den er lærerig i forhold til ”normal” opførsel/tanker/følelser. Eleverne har også arbejdet med telefon/ipad og cube med udgangspunkt i elektroniske støttesystemer ifht de 6 grundfølelser. Ud fra dette er der blevet snakket om, hvad andre mennesker kunne tænke og føle i forskellige situationer.

Fit for Work: Faget er delt i to. Et hvor man lærer noget og et hvor man bevæger sig. Bevægelsen er blevet lagt ind så den er der hver dag. I undervisningen Fit for Work har vi været igennem emnerne: Arbejde/uddannelse og Anatomi. I anatomi arbejdede vi på Ipad/telefoner, hvor vi havde en ”Cube” og når vi vendte telefonen/ipad mod denne så kom der et billede frem på telefonen/ipad. Her kunne vi eksempelvis undersøge hvordan et hjerte ser ud, et øje i de forskellige lag osv.

Fritid: Eleverne har været med til at forberede forskellige steder man kunne tage hen og prøve en fritidsaktivitet. Dette har betydet, at vi har været ude at bowle og spille tennis. Planen er, at vi også skal besøge en katte pension/hunde pension, da man jo også kan lave frivilligt arbejde i ens fritid. Vi har også på forskellige måder undersøgt om der findes andre ting at lave i fritiden.

Personlige mål: Der er blevet arbejdet med; Spansk, dansk, matematik, kreativitet, E-boks, bestille Dimmisions Hue. Herudover har vi haft fokus på og sociale mål så som: at komme til tiden, at kigge hen mod den man taler med og lignende emner.To af eleverne har ud fra eget ønsket fået hypnose som støtte til rygestop. Den ene elev ryger pt. ikke J .

BIT: Der er arbejdet med generel kodningsforståelse i Scratch og Power Point, kodning i C#, kodning af animationer og tegning af animationer. Næste skridt bliver at arbejde med hjemmesider, hvor vi allerede er i gang med at snakke om layout, opbygning og design. Vi fortsætter med simpel html og prøver at opbygge en enkel hjemmeside.

Personalet i beskæftigelsesafdelingen

 

Café Broen:

I foråret har vi i cafeen fejret traditioner som bededag med varme hveder og afholdt påskefrokost med det kolde bord. Der har været højt humør og gode jokes til de andre aktiviteter, som bl.a. har været "gamernight", dartspil, italiensk tema og grillhygge. Vi håber den sidste tid inden sommerferien giver os godt vejr, så vi kan nyde både spil, sport og grill inden vi ønsker hinanden en god sommer.

Linette Andresen; pædagog og Jan Skjønnemand; pædagogmedhjælper

 

e-Sport:

Til esport giver vi den gas med spil af alle slags. Nogle spiller de mere esport-prægede spil og andre spiller andre spil. Der bliver lagt vægt på det sociale, hvor de unge kan skiftes til at spille med/mod hinanden og få en snak om de forskellige spil. Vi går en tur hver gang, for at give hjernen en pause og få en snak.
Kontakt Den Selvejende Institution Nybro for at høre mere.

Bjørn Grigoleit; Pædagogmedhjælper

 

Fitness:

Alle på fitness holdet er nu kørt godt ind i de forskellige træningsprogrammer, og det er en fornøjelse at se hvor ihærdige og aktive alle er. Alle er også blevet gode til at udfordre sig selv på de forskellige maskiner.

 

Et glædeligt syn hver onsdag J

Sportslige hilsner fra Helle Johanning Senger; Læreruddannet pædagog

 

NADA:

Igen er vi så heldige, at kunne udvide Nada teamet med endnu en Nada behandler. Ejnar har sagt ja til at tiltræde i Nada teamet, hvilket er en stor gevinst, da Ejnar har over 10 års massiv erfaring med Nada.

Hjertelig velkommen til Ejnar, jeg glæder mig til et udbytterigt samarbejde med både dig og Hanne omkring alle vores børn og unge :O)

På de yngste børn, under 7 år, sætter vi magnetkugler. Barnet sidder i 20 minutter, for at vænne sig til senere, når nålene kan sættes. Barnet beholder efterfølgende magnetkuglerne i.

Alle isatte magnetkugler tjekkes en gang ugentligt for decubitus (tryksår) og skiftes hver uge.

 

Til børn i alderen 7-10 sætter vi 2-3 nåle i hvert øre og barnet sidder i 20 minutter, hvorefter nålene tages ud.

 

Til børn i alderen 10-14 år sætter vi 2-3 nåle i hvert øre og barnet sidder i 30 minutter, hvorefter nålene tages ud.

 

Efter 14 års alderen anvender vi fuld NADA protokol, dvs. 5 nåle i hvert øre + evt. ekstrapunkter i 45 minutter.

 

De børn/unge der er i aflastning i caféens åbningstid, får behandlingerne vederlagsfrit. Ellers købes et 10 turs kort til kr. 500 og vi aftaler sammen, hvilken dag der passer enten

dig eller dit barn bedst. Du er altid meget velkommen til at kontakte én af os, hvis du/I har spørgsmål.

Nada caféen er åben på Nybro 7, hver tirsdag og onsdag fra kl 20.30-21.30

Nada hilsener; Hanne - NADA akupunktør, Ejnar - NADA akupunktør og Lotte - NADA og BMS akupunktør

 

Svømning

Vi elsker svømmehallen! Lige nu sker der bare rigtig meget udvikling blandt svømmerne. Vi har de sidste tre måneder arbejdet, men dyk, optimering af vores måde at svømme på og balance. Alle deltagende udvikler sig og kæmper hver gang der bliver sat en udfordring. Vi har nogle som smider bæltet, nogle som pludselig kan svømme i det store bassin og nogle som lige vælger at prøve vippen for første gang. Det er så dejligt at se nogle så glade børn og unge som bare stråler, når de er i bevægelse. Vi glæder os til juni måned og derefter er der desværre sommerferie. Men vi vender stærkt tilbage i august uge 33.

Mange svømmehilsener fra Julie Jepsen; Pædagog

 

Eksternt Team:

I ”Eksternt Team” varetager vi individuelle rådgivningsforløb for børn, unge, søskende, forældre og andre pårørende til børn og unge med en autismediagnose.

I vores indsats har vi fokus på kommunikation, sociale funktioner, ønsker og interesser.

Vores metode er samtaler og øvelser der fokuserer på sammenhængen mellem følelser, tanker og handlinger, hvor den enkelte får støtte til at forstå og ændre uhensigtsmæssig adfærd og indlære nye og mere hensigtsmæssige strategier og handlemønstre.

Vi introducerer og implementerer ligeledes individuelle støttesystemer via visualisering - herunder aktivitetsskemaer, organisering og opdeling af tid, rum og arbejdsopgaver samt teknologibaserede indsatser.

Tanja Krogh; Leder

 

Nybro Hesteklub

Når vi er til ridning er der altid godt humør. Der øves stadig balance, som kan være en kunst, når hesten bevæger sig under en, især når hesten er i trav. Duften af hest og den store varme heste krop nydes i fulde drag, samtidig med at der skal holdes styr på tøjler og ben bevægelser.

Hanne Sørensen; pædagogmedhjælper og psykoterapeut

 

Nybros Skak og Brætspilsklub.

Brætspilsklubben har rykket lokation, men det betyder ikke, at den er blevet mindre sjov at deltage i. Vi er rykket fra Nr. 7 til Slotsgade. Vi spiller stadig alle mulige slags spil. I øjeblikket er det Uno og Klodsmajor som er meget populært ved dem der deltagere i klubben. Da vi ikke er så mange deltagere, er det muligt at hver deltager vælger et spil hver, som vi skal spille. Alle er rigtig gode til at spille ”den andens” spil og give god energi og humør til klubben.

Mange spillehilsener fra Julie Jepsen; pædagog

 

Rollespilsklubben:

Så er vi endeligt kommet i gang med rollespil og det er SÅ fedt! Vi har nu været afsted to gange ud af tre i vores pilotprojekt og vi kan allerede nu sige med sikkerhed, at rollespil bliver en fast aktivitet på Nybro. Vi oplever nogle børn og unge som virkeligt får udfordret fantasien og deres måde at omgås andre på. De lever sig flot ind i hver deres rolle og er allerede efter anden gang gode til at blive i rollen. Det er så dejligt at se børnene og de unge i en helt anden arena end den de er vant til.

Vores rollespil er opbygget omkring fantasy genren, hvor vi lige nu er to hold. Det ene hold består af Orkere og det andet hold består af Elvere. Vi har en historie som vi spiller ud fra - hver gang bliver 2-3 konkrete punkter oplæst, som spillerne skal udvikle historien ud fra. Et punkt kan for eksempel være: Elverne finder ud af, at de har magiske evner. Elverne udøver altid god magi.

Mange hilsener fra rollespilsholdet Jeanette Simonsen; pædagog og Julie Jepsen; pædagog