Nyhedsbreve

18-03-2018

Marts 2018


NYHEDSBREV

 

NY STU LINJE - IT

 

Vi har her i vinteren puslet med et projekt omkring en IT linje i STU regi og vi har døbt den navnet BIT (Beskæftigelse IT).

BIT er en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, der omfatter et fleksibelt, individuelt tilrettelagt og struktureret pædagogisk tilbud til unge og voksne med ASF.

 

Nu er vi klar til at gå i luften og er helt vilde med at sprede budskabet:

 

BIT er for dig der har interesse for IT og har lyst til, at IT skal være en del af din daglige læringsplatform. På denne linje understøttes al undervisning af IT og det betyder, at du kommer til at arbejde med IT i alle obligatoriske fag.

Dine praktikker foregår i almene virksomheder; her lærer du at begå dig på en arbejdsplads og opnår indsigt samt erfaring i at være en del af en arbejdsplads.

 

Vi arbejder IT understøttet med følgende fag:

Samfundsforståelse: Her vil du få en forståelse af det samfund, du lever i samt redskaber til at benytte din viden i forhold til job og uddannelse.

Dansk: Du vil lære at udarbejde ansøgning til en virksomhed, bruge Microsoft Word samt andre dansk betingede forhold. Undervisningen vil primært være IT baseret undervisning.

Økonomi: Du vil tilegne dig en forståelse og viden omkring din økonomiske situation, herunder bruge Microsoft, udarbejde eget budget-skema, bruge spare-tips til faste udgifter etc.

Erhvervsrelateret kommunikation: Der vil her blive arbejdet med en forståelse for vigtigheden af din kommunikation med omverdenen.

Fit for work: Her får du færdigheder indenfor områder der øger din selvstændighed. Personlige mål: Her arbejdes med det, som er vigtigt for den enkelte. Det kan være personlig udvikling, planlægningsstrategier, Cool Kids (følelser og tanker) eller andre praktiske udfordringer.

IT-fagligt: Du bliver undervist i IT-faglige færdigheder, så du får kompetencer indenfor styresystemer, netværk, computerens opbygning og brugen af forskellige programmer.

 

Vi håber, at I synes om det og at vi kan være med til at hjælpe de unge, der ønsker en uddannelse, hvor fokus er lagt på indlæring via IT.

Annette Tondering; Afdelingsleder for Afdeling 16+ og Beskæftigelsesafdelingen

Leder:

Vi har i den forgangne periode haft uanmeldt tilsyn fra Socialtilsyn Syd (lovpligtigt at Socialtilsynet skal aflægge uanmeldte besøg på institutioner som vores). Konklusionen på deres besøg var stor ros både i.fh.t faglighed, metoder, personalets måde at være sammen med børnene og de unge på og til stemningen i de forskellige afdelinger generelt smiley

 

På personalesiden kan jeg orientere om, at Laila Baltser har fratrådt sin stilling pr. 28/2-18. På trods af ihærdigt forsøg viste det sig for svært for Laila at kombinere en stilling på Nybro med det at have egen terapeutisk praksis, hvorfor Laila i fred og fordragelighed valgte at opsige sin stilling.  Der skal herfra lyde et tak for indsatsen og held og lykke fremover til dig Laila smiley

Stine Hye er ligeledes stoppet som pædagog på Nybro – også held og lykke til dig fremover.

Vi har pr. 1/4-18 ansat Brita Klausen i en socialrådgiverstilling. Brita har mange års erfaring som socialrådgiver, blandt andet fra lignende stillinger. Vi ser i den grad frem til samarbejdet og glæder os til du bliver en del af os smiley

Tanja Krogh; Leder

 

 

Personale:

Vi har været på kursus i ”Eksekutive udfordringer hos børn og unge” Nogle børn har nedsatte eksekutive funktioner. Det betyder, at de har det svært med komplekse handlingsprocesser som fx at foretage valg, bruge arbejdshukommelsen eller justere egen adfærd i relation til ydre rammer, herunder at styre følelser og selvkontrol.

 

Vi synes da, at det er totalt blæret, at det viste sig, at vi faktisk vidste mere end underviseren, der efter kurset spurgte om vi selv tog ud og holdt foredrag om emnet og om hun måtte aflægge Nybro et besøg, da hun synes det var helt fantastisk at høre om et sted, der har så meget styr på en pædagogik i.fh.t børn med eksekutive vanskeligheder – hold op, hvor blev vi bare stolte af os selv og af Nybro smileysmileysmiley

Jeanette Simonsen; pædagog og Ipek Sahin; pædagog

 

 

Døgn og aflastning:

 

Weekend i rul 1:

Vi har i denne weekend både været på skøjtebanen, hvor mange fik udøvet deres motoriske kompetencer og fik grinet af og med hinanden, samt gået en dejlig og frisk tur ned til stranden.

Der er blevet bagt "Kaj-kager" til børnene/de unge samt forældre-kaffen samt åbnet for det kreative værksted. Vi afholdte vores første forældre-kaffe nede i mødelokalet uden børn/de unge , hvor forældrene frit kunne tale med hinanden. Vi oplevede, at dette var en succes, især for børnene.

Personalet weekend rul 1

 

Weekend i rul 2:

Vi har i rul 2 været i skoven for at kigge efter dyr og spor af dyr. Vi fandt ud af, at der ikke var særligt mange dyr at finde. En af børnene gjorde opmærksom på, at de var gået i hi eller døde af frosten. I stedet fik vi en dejlig frisk gåtur. Vi har efterfølgende afholdt Cafe Nybro, nogle børn lavede mad, nogle børn legede tjenere, dette var meget vellykket. Da vi er delt op i grupper, har vi forskellige aktiviteter, nogle af børnene/de unge har derfor på en lærerig tur til Dybbøl mølle. Det var her muligt at prøve tøj fra krigen og deltage i et lille teater stykke.

Personalet fra weekend 2

 

Weekend i rul 3:

I vinterferien har vi som vores års tema haft fokus på udeliv og humor. Det bar vores aktiviteter meget præg af og vi var bl.a. på skovtur, hvor vi lavede bålmad og legede lege. Vi har derudover nydt vores nærmiljø, som f.eks. beriger os med Brundlund Slot, legeplads, smuk natur og stisystemer. Vi sluttede vinterferien af med en tur til skøjtehallen i Vojens for de fleste, hvilket var en stor succes med både humor og motorisk udfordring ;-) og nogen var en tur i biografen og se animationfilm. 

Personalet fra weekend 3

 

Weekend rul 4:

Vi har tro mod dette års tema været fysiske og haft det sjovt. Vi var en tur ved stranden/havnen og se om vi kunne finde inspiration til vores projekt med saltdejsfigurer. Der blev samlet ting og taget billeder. Der blev lavet figurer som fx både, kæder til skibe, redningskranse, aftryk af hænder og andre ting. De blev alle sammen malet efter de havde været en tur i ovnen. Alle både børn og unge var meget engageret og aktive på turen, hvor vi bl.a. prøvede på at undgå at træde på mågeklatter på broerne. Der blev grint meget, når dette ikke lykkedes.

Ellers har vi været flittige til at bage forskellige boller og kage.

Gitte Seifert; Pædagog

 

 

Afdeling 16+:

I februar har vi, sammen med 2 andre afdelinger på Nybro, været en tur i Enstedhallen, hvor der bl.a. blev spillet badminton - både single og double. Der blev sparket mod mål med en fodbold og kastede mod mål med en håndbold. Derudover har vi kastet med bold i et basketball net, som var til stor succes for de unge. Alle unge  gav udtryk for, at det havde været en god og sjov dag med latter og godt humør. 

Linette Jørgensen; Pædagog

 

 

 

Beskæftigelsesafdelingen:

Projekt: 

Første udkast til en STU t-shirt er færdig og skal vises til Tanja i starten af næste måned, så må vi se om hun godkender det smiley

Sundhed: 

Vi fortsætter med at arbejde ud fra emnet angst og hvordan tanker påvirker ens følelser. Vi arbejder pt. på hvordan man finder ud af, hvad der er den mest realistiske tanke.

Botræning: 

Vi knokler fortsat på med rengøring og madlavning smiley

Kommunikation: 

Alle de unge er sammen med hinanden på forskellige måder. Det kan fx være gåture, lave mad, lave opgaver eller spille spil sammen.

Personlige mål: 

Vi har nogle elever pt. der arbejder meget med deres indstilling til livet. Det kendetegner ofte vores elever, at de godt kan se andres udfordringer, de kan også til tider se deres egen, men når de står i selve situationen så er det svært virkelig at se andet end den andens udfordringer.

Gitte Seifert; Pædagog

 

 

Pigeklub:

Februar måned har budt os på en fastelavnsfest på Nybro. Alle pigerne var udklædte og var med til at slå katten af tønden. Mens pigerne havde nogle gode dialoger med hinanden fik vi også en lækker fastelavnsbolle. Adspurgt synes pigerne, at det var en god fest. Jeg håber, at pigerne også deltager til vores påskefest i april måned.

 Ipek Sahin; Pædagog

 

 

Kunst og litteraturklub: 

Februar måned har budt på fri tegning, som er et hit hos børnene, hvor de kan bruge deres fantasi. Vi har også været på en gåtur i Aabenraa by, for at være på jagt efter noget kunst. De børn der går i skole i Aabenraa, eller bor i Aabenraa havde godt styr på, hvor der lå forskellige skulpturer henne, og kunne fortælle lidt om de forskellige skulpturer. De fortalte, at de har deres viden fra skolen. Der blev også fjollet lidt på vejen, hvor et barn siger ’’hvis du vil se kunst, så bare kig på mig’’ smiley

Ipek Sahin; Pædagog

 

 

Café Broen:

Cafe broen emmer af gode snakke, hjælpsomhed og gode grin. Vi snakker godt sammen og flere af os har fælles interesser, som drøftes over aftenbordet. Nogle snakker mest om fodbold og sport generelt, andre interessere sig mere for IT og computer, andre er kreative og vildt gode i spil (eller i at snyde ;-)). Vi glæder os til at foråret og plusgraderne begynder at komme, så det bliver lidt sjovere at benytte vores nærområder.

Linette Andresen; Pædagog

 

 

 

 

Yoga/Mindfulness:

I februar måned har vi fokuseret på Ying øvelser. Ying øvelser er en meget blid yogaform, hvor man ligger med afspændte muskler i en Ying-stilling og strækker bindevæv, styrker leddene og finder ro i vejrtrækningen. I Ying yoga ligger man typisk ml. 3-5 minutter i en stilling og lader tyngdekraften og roen skabe både eftergivenhed og stilhed i krop og i sind. Ying yoga er helt fantastisk til at forebygge og overvinde stress, spændinger samt stimulering af åndedrættet.

 

Vi har dertil også udforsket vore smags/lugte-sanser, hvor vi taler om minder kontra smag/lugt. 

 

Yoga/Mindfullness holdet træner hver onsdag fra 15-17 på Klinik Bøgen i Aabenraa, Haderslevvej 48.

 

Holdet består af max. 6 deltagere. Undervisningen foregår i et overskueligt og struktureret miljø.

 

Vi glæder os til at byde dig velkommen :0)

Helle Johanning Senger; Læreruddannet pædagog og Børneyogalærer

 

 

E-sport:

Har du endnu ikke prøvet eSport? Så kom med og prøv det!

eSport Nybro er et mødested under Den Selvejende Institution Nybro, hvor velfungerende unge og voksne med ASF og tillægsdiagnoser som ADHD, OCD og angst, mødes omkring eSport med andre med samme behov.

 

Kontakt: Den Selvejende Institution Nybro

Nybro7, 6200 Aabenraa

Telefon 74 62 08 52

Mail: post@nybro7.dk

www.center-nybro.dk

facebookside: fb.me/denselvejendeinstitutionNybro

 

Bjørn Grigoleit; Pædagogmedhjælper

 

 

Skakklubben:

I skak klubben går det rigtig godt. Begge spillere er blevet dygtige til at holde koncentrationen og være fokuseret gennem hele spillet. Begge kan forfølge deres egen strategi og efterhånden regne ud, hvad modstanderen agter at gøre i næste træk. Desuden er begge blevet interesseret i at spille dame, hvor det sjovt nok altid er sort der begynder i modsætning til skak, hvor det altid er hvid der starter spillet. Er du interesseret i at være en del af klubben er du velkommen til at møde på Nybro om mandagen fra kl. 19.00 til kl. 20.00

Corinna Dietrich; Pædagog

NADA:

Februar har tydeligvis været kendetegnet af, at børnene og de unge nu er helt inde i vanen med at få Nada nålene sat. De sidder alle klar og venter og flere unge får nu Nada nålene sat, imens de sidder i fællesstuen med andre og ser fjernsyn. Det synes nu ganske normalt for alle, at nogle sidder med nåle i. Nysgerrigheden vækkes hos de unge, der ikke får Nada og stoltheden over at ”turde” at få nåle sat, er tydelig at se hos de unge, der får nålene. Det er en rigtig skøn udvikling for dem og super dejligt at se.

Nada caféen på Nybro 7 er åben tirsdag og onsdag fra kl 20.30-21.30

De børn/unge der er i aflastning i caféens åbningstid, får behandlingerne vederlagsfrit. Forældre og søskende køber et 10 turs kort til kr. 500 og vi aftaler sammen, hvilken dag der passer enten dig eller dit barn bedst.

Måske går du eller dit barn med en problemstilling, som du er i tvivl om, Nada kan afhjælpe? Ring eller skriv endelig en mail til mig, så tager vi en uforpligtende snak om det. lt@nybro7.dk

De bedste hilsener

Lotte Terp;  NADA og BMS akupunktør

 

 

Svømning

Februar måned er gået og desværre lidt for hurtigt. Vi har i denne måned arbejdet med luft. Der er blevet øvet på vores vejrtrækning, når vi svømmer, vi har leget en pusteleg med en bordtennisbold og så har vi fundet ud af, at så længe man har luft i lungerne så kan man ikke synke. I marts måned kommer vi til at lege med balancen, dette skal vi gøre på mange forskellige måder bl.a. ved at stå og sidde på skumplader og flyde i vandoverfladen.

Mange svømmehilsener Julie Jepsen; Pædagog

 

 

Eksternt Team:

I ”Eksternt Team” varetager vi individuelle rådgivningsforløb for børn, unge, søskende, forældre og andre pårørende til børn og unge med en autismediagnose.

I vores indsats har vi fokus på kommunikation, sociale funktioner, ønsker og interesser.

Vores metode er samtaler og øvelser der fokuserer på sammenhængen mellem følelser, tanker og handlinger, hvor den enkelte får støtte til at forstå og ændre uhensigtsmæssig adfærd og indlære nye og mere hensigtsmæssige strategier og handlemønstre.

Vi introducerer og implementerer ligeledes individuelle støttesystemer via visualisering - herunder aktivitetsskemaer, organisering og opdeling af tid, rum og arbejdsopgaver samt teknologibaserede indsatser.

Tanja Krogh; Leder

 

 

 

 

 

Nybro Hesteklub:

På rideskolen har vi nu oplevet, at den ene hest pludselig blev forskrækket mens vi red, hvor den hoppede til siden og løb lidt fremad. Dette har dog ikke skræmt pigerne fra at skulle fortsætte med at ride. Samtidig opleves det at begge piger spørger i ugens løb til, hvornår vi skal ud at ride og om vi ikke skal af sted igen snart. Aktiviteten er lykkedes på bedste vis og dette udstråler begge piger både mens vi er på rideskolen og rider, men også i tiden op til, at vi skal af sted igen. Det er skønt at se begge piger deltage med så meget glæde og lyst.

Linette Jørgensen; pædagog i 16+