Nyhedsbreve

08-03-2017

Februar 2017


Leder:

Vi glæder os over endnu engang, at have haft mulighed for at erhverve os en skøn lejlighed, tæt på vores øvrige lejligheder. Lejligheden er beliggende på Nygade 63 B (ovenpå vores STU lokaler). Vi er i fuld gang med at gøre lejligheden klar til indflytning. Vi har gang i håndværkere, samt indkøb og bestilling af diverse inventar. Vi forventer, at lejligheden er klar til brug i det tidlige forår.

Vi har igen modtaget Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Syd. Vi er stolte af og meget glade for, endnu engang, at modtage en rapport med topkarakter på alle 7 temaer (Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer, Målgruppe, metode og resultater, Organisation og ledelse, Kompetencer, Økonomi og Fysiske rammer.)

Rapporten beskriver vores institution som et sted, der repræsentere; god trivsel, rammer og udviklingsmuligheder for vores børn og unge, høj grad af faglighed og engagement, samt et godt arbejdsmiljø.

Tanja Krogh; Leder

Døgn/Aflastning:

Vi har i januar haft fokus på temaet kreativitet og hvordan vi kan inddrage naturen i dette. Konkret, har vi taget udgangspunkt i den kommende fastelavn, hvor vi har været i skoven for at samle grene til fastelavnsris og hjemvendt har vi lavet og pyntet fastelavnsris, udarbejdet diverse fastelavnspynt og malet fastelavnstønder. Vi har herudover haft ”fastelavnsquiz” og har undersøgt nærmere og er blevet klogere på, hvad der er baggrunden for traditionen fastelavn.

Nu glæder vi os til Nybros fastelavnsfest, der afholdes den 9. februar, hvor vi skal slå katten af tønden, klæde os ud hvis vi har lyst og spise fastelavnsboller.

I løbet af januar har vi herudover beskæftiget os med emnerne; Kost, motion og specialpædagogisk massage.

Linette Andresen; Funktionsansvarlig for Døgn- og Aflastningstilbud

Afdeling 16+:

Tiden går sin vante gang i 16+ hvor fokus er, sammen med den unge, at skabe kvalitet og indhold i den enkeltes hverdag, samt øge selvstændigheden i.fh.t det foranstående voksenliv.

Terminsprøverne har fyldt en del og er nu så småt ved at være overstået for denne gang.

Vi har for 2. gang afholdt LAN-party i vores lokaler i Nygade. Her var der god stemning og erfaringsudveksling på kryds og tværs. De unge har et stort ønske om, at LAN tiden udvides, så de er i fuld gang med at definere deres bedste argumenter - så mon ikke der næste gang afsættes mere tid  [smiley]

Herudover har vi alle i teamet været på et fedt og meget inspirerende kursus, omhandlende sårbare og udsatte unge og dét at blive klar til eget liv. En super god og lærerig dag.

Annette Tondering; Afdelingsleder for Afdeling 16+ og STU

STU:

I januar måned har vi i STU beskæftiget os med følgende emner: Økonomi (Statens budget og privatøkonomi), Hvad vil det sige at leve med en autismediagnose?, ”Mit Liv”, Digital ABC,  Breve fra offentlige myndigheder, Hvad gør bevægelse ved krop og sind og Afspænding.

Herudover går det super godt i de forskellige praktikker og et par af eleverne har derfor fået deres praktiktid udvidet.

Vi har desuden undersøgt, hvad E-sport er for noget og ser frem til, at Nybro i marts begynder at udbyde dette som en fritidsaktivitet.

Gitte Seifert; Pædagog

Personale:

Vi kan endnu engang glæde os over vores egen ansvarlighed i, at skabe den gode arbejdsdag og det gode samarbejde der gør, at vi i fællesskab har et godt og sundt arbejdsmiljø. At alle er villige til at yde et bidrag og påtage sig ansvaret for trivslen på stedet.

Som det fremgår af den seneste Tilsynsrapport opleves der et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere :”medarbejderne oplever, at ledelsens facon fremmer det bedste i personalet”

Som personalegruppe er vi ikke i tvivl om, at det gode arbejdsmiljø har en positiv effekt i.fh.t trivslen og den positive udvikling blandt vores børn og unge.

Linette Andresen; Arbejdsmiljørepræsentant