Nybro

Den Selvejende Institution Nybro er et socialpædagogisk opholdssted, der har eksisteret siden 1984.

Målgruppen har gennem alle år været børn og unge med ASF i varierende grad, samt andre tillægsdiagnoser som fx. ADHD.

Nybro er beliggende i den gamle bydel i Aabenraa 2 min. gang fra centrum. Nybro har til huse i et af de gamle byhuse, der gennem de seneste år er blevet renoveret således, at det fremstår nyt og tidssvarende.

Hovedhuset, Afdeling Nr 7) rummer 9 værelser, 3 køkkener, 2 stuer, computerrum. Overfor hovedhuset  har Nybro 6 selvstændige lejligheder med i alt 12 værelser samt 3 selvstændige udslusningslejligheder i forlængelse af Nybro (Afdeling 16+) og yderligere en afdeling (Afdeling Slotsgade).
Derudover er der til institutionen tilhørende en administrationslejlighed.

Vores viden bygger på 30 års erfaring i kombination med den nyeste viden samt forskning på området. Nybro´s, aflastning, døgnpladser, timebaseret aflastning, Beskæftigelsesafdelingen samt efterværn retter sig til kommuner samt forældre, der ønsker et professionelt og individuelt tilbud.

På Nybro ved vi, at vi har at gøre med mennesker, som på trods af gennemgribende udviklingsforstyrrelser er meget forskellige og derfor har individuelle muligheder samt behov. Derfor tilrettelægges alle tilbud i samarbejde med barnet/den unge, forældre og sagsbehandler.

For at sikre høj grad af faglighed, har Nybro konstant fokus på faglig og personlig læring samt udvikling via efteruddannelse, kurser, foredrag, konference m.m.
Nybro er konstant i udvikling. Løbende tages der initiativ til nye aktiviteter samt arbejdsformer. 

Af pædagogiske uddannelser kan nævnes KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik), Autismepilot, Supervisoruddannelser, Livshistoriebøger,Cool Kids uddannelser, Specialpædagogisk massage, kostpilot, coaching/kommunikation, Psykoedukation og Neuroaffektiv Psykoterapi som alle indgår i den pædagogiske praksis.

Den Selvejende Institution er godkendt som midlertidigt botilbud jf. SEL § 107.