GDPR

Persondataforordningen

EU's nye persondataforordning, som træder i kraft d. 25. maj 2018, og som skal sikre alle personers rettighed over egne data, arbejder Den Selvejende Institution Nybro løbende med at efterleve på alle niveauer.

Nybro indgår løbende aftaler med vores samarbejdspartnere vedr. persondataforordningen bl.a. i forhold til, hvem der har de lovmæssige forpligtelser som dataansvarlig og som databehandler.

Vi er ligeledes i gang med at omlægge og indføre nye interne retningslinjer, så der sikres, at Nybros krav om kvalitet på alle niveauer efterleves.