Eksternt Team

 

Sted: Aftales konkret ved indgåelse af aftale

Tidspunkt: Aftales konkret ved indgåelse af aftale

Individuelt forløb: Alle forløb aftales individuelt

Pris: Individuelt ud fra den konkrete aftale

Autisme er en sammensat funktionsnedsættelse, som forekommer i forskellige grader og former. Autisme indvirker på en persons interesseområder, personlighedsudvikling og livssituation.

Udfordringerne varierer fra person til person, alt efter livsfaser og omgivelser. Autisme kendetegnes ved en anderledes og ofte forsinket udvikling på områderne socialt samspil, social kommunikation, adfærd og interesser. Det betyder bl.a., at mennesker med autisme kan have vanskeligt ved at leve sig ind i eller forestille sig, hvad andre mennesker tænker og føler. Derfor er det ofte svært for et menneske med autisme at indgå i sociale situationer. Funktionsnedsættelsen har derfor meget stor indflydelse på et barn eller ung med autisme kommunikation og samspil med omgivelserne.

 

Hvad tilbyder vi i Eksternt Team?

  • En intensiv og målrettet specialpædagogisk indsats der tilrettelægges og tilpasses den enkeltes behov og potentialer.
  • Øvelser af færdigheder i et afgrænset miljø som indarbejdes og overføres til forskellige naturlige miljøer.
  • En indsats med fokus på kommunikation, sociale funktioner, ønsker og interesser.
  • Samtaler og øvelser der fokusere på sammenhængen mellem følelser, tanker og handlinger, hvor den enkelte får støtte til at forstå og ændre uhensigtsmæssig adfærd og indlære nye og mere hensigtsmæssige strategier og handlemønstre.
  • Introduktion og implementering af individuelle støttesystemer via visualisering, aktivitetsskemaer samt organisering og opdeling af tid, rum og arbejdsopgaver – herunder teknologibaserede indsatser.
  • Individuelle vejledningsforløb til forældre, søskende og andre pårørende.

 

 

Den Selvejende Institution Nybro

Nybro7, 6200 Aabenraa

Telefon 74 62 08 52

Mail: post@nybro7.dk

www.center-nybro.dk

Facebookside: fb.me/denselvejendeinstitutionNybro