Svømmeklub

Nybro Svømmeklub - samvær- og aktivitetstilbud for børn og unge med ASF

Sted: Vi går sammen fra Nybro 7, 6200 Aabenraa til Arena Aabenraa, Hjelmalle 3, 6200 Aabenraa

Tidspunkt: Mandage fra kl. 16.00 - 17.30 (med undtagelse af helligdage og ferier)

Pris: 300 kr. pr. måned. Juli og december er betalingsfri

Hvad er Nybro svømmeklub?
Nybro svømmeklub er en klub, hvor børn og unge med ASF har mulighed for at mødes omkring en fælles interesse for vand og vandaktiviteter. I svømmeklubben vil vi, som udgangspunkt, altid starte med at svømme nogle gange frem og tilbage i bassinet (enten i det kolde eller varme bassin). Efterfølgende vil der være planlagte fællesøvelser eller lege. Til sidst er der fri leg indtil det er tid til at slutte og klæde om. Med udgangspunkt i aktiviteterne og det som et besøg i svømmehallen rummer, vil der være fokus på udvikling af det fysiske helbred, sociale kompetencer, øget selvstændighed, større selvværd og selvtillid.

Formål:
• At bryde og forebygge ensomhed og social isolation
• At øge barnets selvstændighed i det offentlige rum
• At skabe en ramme om fællesaktiviteter
• At dyrke særlige interesser i fællesskab
• At være fysisk aktiv på en sjov måde
• At vejlede om de særlige udfordringer, som kan være svære for den enkelte
• At øge barnets tryghed i det offentlige rum

Både privatpersoner som kommunale sagsbehandlere er velkommen til at rette direkte henvendelse til Den Selvejende Institution Nybro. Den Selvejende Institution Nybro
Nybro7, 6200 Aabenraa Telefon
74 62 08 52
Mail: post@nybro7.dk
www.center-nybro.dk
Facebookside: fb.me/denselvejendeinstitutionNybro