Nybro pigeklub

Nybro Pigeklub

Samvær- og aktivitetstilbud for piger med ASF

Sted: På Nygade 63C, 6200 Aabenra

Tidspunkt: Torsdag i lige uger mellem kl. 14.00 – 17.00 (med undtagelse af helligdage og ferier)

Pris: 752,-kr. pr. måned. Juli og december er betalingsfri

Hvad er Pigeklubben?

Pigeklubben er et samlingssted for børn og unge med autisme har mulighed for at mødes til socialt samvær med andre børn med samme behov.

I Pigeklubben vil der med udgangspunkt i forskellige aktiviteter være fokus på netværksetablering, udvikling af sociale kompetencer samt øget selvstændighed.

Formål:

  • At bryde og forebygge ensomhed og social isolation
  • At skabe et samlingssted for målgruppen, som giver mulighed for at erfaringsudveksle
  • At skabe en ramme om fællesaktiviteter
  • At dyrke særlige interesser i fællesskab
  • At bibringe viden om relevante emner for børnene/de unge
  • At vejlede om de særlige udfordringer, som kan være svære for den enkelte

Pigeklubben ligger centralt i Aabenraa – midt i byen og tæt ved rutebilstationen.

Både privatpersoner som kommunale sagsbehandlere er velkommen til at rette direkte henvendelse til Den Selvejende Institution Nybro.

 

Den Selvejende Institution Nybro

Nybro7, 6200 Aabenraa

Telefon 74 62 08 52

Mail: post@nybro7.dk

www.center-nybro.dk

Facebookside: fb.me/denselvejendeinstitutionNybro