Samarbejde med familien

På Nybro lægger vi stor vægt på at samarbejde med børnenes/de unges familier. Dette set ud fra den betragtning, at familierne typisk er dem, der kender barnet/den unge bedst og vi som professionelle er dem, der ved mest om det pædagogiske arbejde. Den enkelte familie bliver tilknyttet en kontaktpædagog, der har den primære kontakt til familien.

Som professionel kan vi sammen med familien og pårørende udgøre en betydningsfuld alliance i arbejdet hen imod stadig forbedrede vilkår for børnene/de unge.