Pædagogiske mål

Fundamentet i Nybros pædagogik og menneskesyn bygger på forståelse og anerkendelse for barnets/den unges handicap, uden at gå på kompromis med pædagogikken. Vi arbejder ud fra nærmeste udviklingszone der betyder, at barnet/den unge bliver udfordret med individuelle mål, da Nybros fundamentale opgave er at skabe udvikling for den enkelte.

  • At børnene/de unge bliver i stand til, på hver deres niveau og på trods af deres handicap, at begå sig i sociale sammenhænge. Det være sig i privatsfæren såvel som det offentlige rum.
  • At give barnet/den unge et indholdsrigt og udviklende tilbud med udgangspunkt i den enkeltes muligheder, interesser og behov.
  • At barnet/den unge udvikler sociale samt kommunikative færdigheder.
  • At give barnet/den unge ADL (almindelig, daglig, levevis) træning; at indlære de unge praktiske gøremål; indkøb, madlavning etc.