Medicinhåndtering

Der tages udgangspunkt i Institutionens medicinhåndteringspolitik.

Den Selvejende Institution Nybro har et elektronisk medicinsystem, hvor al medicin er registreret. For børn/unge der benytter aflastning, er forældrene ansvarlige for dosering af barnets/den unges medicin. For børn/unge der benytter vores døgntilbud, doseres medicin af Nybros medicinansvarlige.