Medicinhåndtering

Der tages udgangspunkt i Institutionens medicinhåndteringspolitik.

For børn/unge der benytter aflastning, er forældrene ansvarlige for dosering af barnets/den unges medicin. For børn/unge der  er tilknyttet vores døgntilbud, doseres medicin af Nybros medicinansvarlige.