Faser

For at sikre udvikling af det enkelte barns/ungs kompetencer og selvstændighed benytter Nybro sig af Faserne som et redskab og en metode til konkret at synliggøre hvilke områder det enkelte barn/ung målrettet skal arbejdes med.

Klik her for at få adgang til Faserne