Dokumentation

Skriftlig dokumentation
Nybro udarbejder skriftlige statusudtalelser og indkalder til opfølgningsmøder på institutionen 2 gange årligt. Nybro udarbejder ligeledes referat fra mødet. Dette fremsendes til forældre, kommunale sagsbehandlere samt øvrige samarbejdspartnere.

På opfølgningsmødet drøftes barnets/den unges trivsel, udvikling og fremtid. Ligeledes fremlægges barnets/den unges kort- og langsigtede mål.

Nybro arbejder ud fra ICS rapporter, der er en forkortelse for Integrated Children's System og er en systematik med redskaber til at udarbejde børnefaglig undersøgelse, handleplan og opfølgning.

Løbende effektmålinger beskrives via daglige/ugentlige registreringer udfra Den Selvejende Institution Nybros elektroniske IT system.

Elektronisk journalsystem
Nybro arbejder med et  elektronisk journalsystem samt daglig journalskrivning. Der er daglig opmærksomhed på de opstillede mål for det enkelte barn/ung, samt de pædagogiske metoder.