Nybro STU

 

Nybro udbyder en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, der omfatter et fleksibelt, individuelt tilrettelagt og struktureret pædagogisk tilbud til unge og voksne med ASF.

Sted: På Slotsgade 34, 6200 Aabenraa

Vi ligger i Aabenraa midtby – byen og rutebilstationen benyttes dagligt – her er der optimale muligheder for at videreudvikle sociale kompetencer, øge den unges kendskab til nærmiljøet samt benytte byen til erhvervs- og uddannelses praktik.

Vi arbejder målrettet med følgende indsatsområder:

Almen dannelse: De unge undervises i og indgår i aktiviteter der fremmer uddannelses- og erhvervsmuligheder samt et aktivt og selvstændigt voksenliv (eks. nyheder, historie, geografi, miljø).

Bo undervisning: De unge indgår i og undervises i aktiviteter, der fremmer selvstændigheden (eks. madlavning, indkøb, rengøring, tøjvask, privatøkonomi, offentlig transport).

Erhvervsorientering: De unge undervises i og introduceres for forskellige former for uddannelse og erhverv via praktikker.

Personlige og sociale mål: De unge undervises i og indgår i aktiviteter der fremmer den personlige udvikling og lærer metoder til at opnå større indsigt, selvkontrol og hensigtsmæssige strategier til at tackle forskellige situationer og derved får flere handlemuligheder (ex. Livshistorie, psykoedukation, følelser og tanker omkring sig selv).

Kropssprog/kommunikation/samarbejde: Den unge undervises i og indgår i aktiviteter, der fremmer de kommunikative færdigheder og fremmer evnen til at samarbejde med andre.

IT: Der sigtes mod, at de unge tilegner sig kendskab og færdigheder inden for ex. Internet, mail, tekstbehandling og færdselsregler på de sociale medier.

Projekt/tema arbejde: De unge undervises i og indgår i aktiviteter med udgangspunkt i de unges interesser og ønsker med henblik på at fremme de unges færdigheder i forhold til viden og fordybelse i konkrete emner.

Sundhed og helbred: De unge undervises i og indgår i aktiviteter der fremmer viden og forståelse af begrebet sundhed (ex. Krop og bevægelse, kost, søvn, personlig hygiejne, ”hvornår er jeg syg”, brug af læge og sygehus).

Fritidsaktivitet: De unge introduceres for forskellige former for naturoplevelser og fritidsaktiviteter med henblik på at fremme de unges trivsel samt brug af lokalområdet.