BIT - Beskæftigelse IT

 

BIT er for dig der har interesse for IT og har lyst til, at IT skal være en del af din daglige læringsplatform. På denne linje understøttes al undervisning af IT og det betyder, at du kommer til at arbejde med IT i alle obligatoriske fag.

Dine praktikker foregår i almene virksomheder; her lærer du at begå dig på en arbejdsplads og opnår indsigt samt erfaring i at være en del af en arbejdsplads.

 

Vi arbejder IT understøttet med følgende fag:

Samfundsforståelse: Her vil du få en forståelse af det samfund, du lever i samt redskaber til at benytte din viden i forhold til job og uddannelse.

Dansk: Du vil lære at udarbejde ansøgning til en virksomhed, bruge Microsoft Word samt andre dansk betingede forhold. Undervisningen vil primært være IT baseret undervisning.

Økonomi: Du vil tilegne dig en forståelse og viden omkring din økonomiske situation, herunder bruge Microsoft, udarbejde eget budget-skema, bruge spare-tips til faste udgifter etc.

Erhvervsrelateret kommunikation: Der vil her blive arbejdet med en forståelse for vigtigheden af vores kommunikation med omverdenen.

Fit for work: Her får du færdigheder indenfor områder der øger din selvstændighed.

Personlige mål: Her arbejdes med det, som er vigtigt for den enkelte. Det kan være personlig udvikling, planlægningsstrategier, Cool Kids (følelser og tanker) eller andre praktiske udfordringer.

IT-fagligt: Du bliver undervist i IT-faglige færdigheder, så du får kompetencer indenfor styresystemer, netværk, computerens opbygning og brugen af forskellige programmer.